Spss Korelasyon Analizi, Pozitif ve Negatif Korelasyon

Araştırmada Temel Kavramlar ve SPSS Veri Analizi

SPSS 22 programı aracılığıyla yapılacak olan SPSS analizinizde ve SPSS tablo yorumlamada birçok önemli detayı bilmeniz gerekmektedir. Bu yazı kapsamında sizlere SPSS Korelasyon Analizi yapmada önemli noktaların ne olduğu ve SPSS Korelasyon analizini nasıl yapacağınız gibi önemli birçok nokta anlatılacak. SPSS analizi, SPSS tablo yorumlama, SPSS veri girişi, Anket formu oluşturma gibi konularda destek almak için spssanalizlerim.com sitesini ziyaret ederek uygun fiyatlarımız hakkında detaylı bir bilgi sahibi olabilirsiniz

Korelasyon analizi incelendiğinde iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişkinin varlığının olup olmadığı tespit edilmek istenilmektedir bu doğrultuda pozitif korelasyon ve negatif korelasyon değerleri ortaya çıakrtılır. SPSS Korelasyon analizi kapsamında eğer iki veya daha fazla fazla değişken arasında ilişki varsa bu ilişkinin şiddetinin SPSS Korelasyon analizi ile birlikte ortaya koyulması gerekmektedir.

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 (-1 ≤ r ≤ +1) arasında değişen değerler almakla birlikte, korelasyon kat sayılarında 0,00 ile 0,25 arası değerin ‘çok zayıf’, 0,26 ile 0,49 arası değerin ‘zayıf’, 0,50 ile 0,69 arası değerin ‘orta’, 0,70 ile 0,89 arası değerin ‘yüksek’, 0,90 ile 1,00 arası değerin  ise ‘çok yüksek’ olduğu ifade edilmektedir. SPSS Korelasyon katsayısının pozitif olması değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu, negatif olması ise ters yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.

AŞAMA 1:

 İlk aşamada SPSS’te Analyse-Correlate-Bivariate menüsü seçilerek açılır.

AŞAMA 2:

 SPSS Korelasyon analizi için karşımıza çıkan pencereye her iki değişkeni ortadaki ok yardımıyla seçerek pearson bölümünü seçip OK tuşuna basarız.

AŞAMA 3:

 Bu aşamada ise artık korelasyon analizi sonuçlarına bakılır. Bu aşamada öncelikli olarak anlamlılık değerine bakılması gerekmektedir. Anlamlılık değeri eğer 0,05’den küçükse her iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenir. Korelasyon değeri eğer pozitif yönlü bir değer alırsa pozitif yönlü bir ilişki olduğu öne sürülür, negatif bir değer alır ise her iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu ifade edilebilir.

Korelasyon Ne demek? Pozitif Korelasyon ve Negatif Korelasyon Nedir?

Korelasyon katsayısının negatif olduğu durumlarda iki değişken arasında ters ilişki vardır, yani “değişkenlerden biri artarken diğeri azalmaktadır” denir. Korelasyon katsayısının pozitif olduğu durumlarda ise “değişkenlerden biri artarken diğeri de artmaktadır” yorumu yapılabilir.

Korelasyon Analizi, Negatif Korelasyon ve Pozitif korelasyon testleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için linke tıklayınız. 

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir