SPSS Güvenirlilik Analizi Nedir?

SPSS Güvenirlilik Analizi Nedir

SPSS Güvenirlilik analizi incelendiğine yapılan anket çalışmasını temelinde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda anket çalışması bitirildiğinde ve veriler girildiğinde yapılacak olan ilk analizlerden birisi Geçerlilik ve Güvenirlilik analizinin yapılması olacaktır. Bu doğrultuda SPSS güvenirlilik analizi yapıldıktan sonra aşağıdaki tabloya göre çalışmanızın güvenilir olup olmadığını test edebilirsiniz.

Geçerlilik Güvenirlilik Analizi Tablosu / Cronbach’s Alpha Değerleri

Cronbach’s alpha Güvenilirlik
α ≥ .9 Mükemmel
.9 > α ≥ .8 İyi
.8 > α ≥ .7 Kabul edilebilir
.7 > α ≥ .6 Şüpheli
.6 > α ≥ .5 Kötü
.5 > α Güvenilmez

SPSS Güvenirlilik Testi Hakkında Detaylı Bilgiler

SPSS Güvenilirlik analizine bakıldığında, daha önceden belirlenen bir ölçek türüne göre hazırlanmış ankete verilen yanıtların tutarlılığını ölçer. Burada tutarlılıktan bahsedilen, sadece ölçeğe uygun olarak sıralanabilir (ordinal scale) yanıtlar içeren sorulara verilen yanıtların tutarlılığıdır. Nitekim, anketin cinsiyet, gelir veya evet/hayır cevabı verilen sorularına güvenilirlik analizi uygulanmaz. Ancak örneğin her hangi bir konu hakkında görüş belirten bir soruya verilen 5′li Likert ölçeği ile hiç katılmıyorum (1)’den kesinlikle katılıyorum (5) gibi sıralanabilir yanıtlar güvenilirlik analizine tabi tutulabilir. Güvenilirlik analizi için kullanılan temel analiz Cronbach Alpha (α) değerinin bulunmasıdır.

Çalışmanızda hazır bir ölçek kullandığınızı varsayarsak zaten o ölçeğin geçerlilik güvenirlik analizi yapılmıştır ve ölçeği kendi çalışmanızda kullanmadan önce güvenirlilik analizinin sonucunun ne olduğuna bakmanız sizin için faydalı olacaktır.

SPSS Güvenirlilik analizi / Cronbach Alpha’ya göre bir ölçeğin güvenilir olarak kabul edilebilmesi için Alpha değerinin en az 0,70 düzeyinde olması gerekmektedir. Cronbach değeri 0,70’den düşük olan ölçekler düşük güvenilir veya güvenilir olmayan ölçek sınıfına girmektedir. Cronbach Alpha analizi yapıldığında eğer ölçeğin güvenilirliği düşük çıkarsa öncelikle olumlu soru ağırlıklı bir ölçekte olumsuz sorulara olumsuz soru ağırlıklı bir ölçekte ise olumlu sorulara bakmak gerekmektedir.

SPSS Güvenirlilik analizi hakkında örnek çalışmaya ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

SPSS Güvenirlilik Analizi konusunda ücretli/ücretsiz danışmanlık hizmeti almak istersiniz teklif al kısmında bizlere ulaşabilirsiniz. SPSS konusunda diğer analizler hakkında destek almak istemeniz durumunda bizlere ulaşabilir ve istediğiniz çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirme sürecini başlatabilirsiniz. Proje danışmanlığı, SPSS veri girişi, SPSS veri analizi ve SPSS hakkında birçok konuda destek almak için teklif alın!

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir