SPSS Betimsel Analiz ve Frekans Tablosu Yorumlama

SPSS Betimsel Analiz ve Frekans Tablosu Yorumlama

Bu çalışma kapsamında sizlere SPSS Betimsel Analizin nasıl yapılacağı ve Frekans tablosu yorumlama ile ilgili olarak detaylı bilgiler sunulacaktır. SPSS Betimsel Analiz hakkında danışmanlık almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Frekans Analizi Nasıl Yapılır? ve SPSS Betimsel Analiz Hakkında Detaylı Bilgiler

Öncelikle Frekans analizinizi yapmak için Descririptive Statistics kısmına tıklamanız ve frequencies(Frekans analizi) kısmına tıklamanız gerekmektedir.

Daha sonrasında aşağıdaki görseldeki aşamayı uygulamanız gerekmektedir.

Yapmış olduğunuz bu çalışma sonucu elde etmiş olduğunuz bu tablo ile:

N=1000 ise toplamda anketinizi 1000 kişi üzerinden yapmış olduğunuzu,

Min ve Max Değerler= (1,5) ise 5 seçenekten oluşan bir soru ile çalışmaları elde ettiğinizi,

Mean= 4,61 ise 1000 kişinin ortalama olarak verdiği cevapların 5’e yakın olduğu yani sosyal medya kullanımının yogun olduğunu görmektesiniz. Ancak ortalama sizlere en düşük ve en yüksek değerler hakkında bilgi vermez. Bunun için Standart Sapma’ya bakılır.

Std Deviation=2,557 ise verilen cevapların ortalamadan ne kadar farklı oldukları bilgisini verir. Bu sayı düşük ise değerler ortalamaya yakın, yüksek ise ortalamadan daha farklı değerler olduğunu görürsünüz.

Frekans tablosu doğrultusunda sorularınıza verilen cevapların ortalamalarını görebilirsiniz. Örneğin;

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Sosyal medyayı sıklıkla kullanırım 1000 1 5 4,61 2,557

N(Katılımcı Sayısı), Minimum(Minimum Değer), Maximum(Maksimum Değer), Mean(Ortalama)

Frekans Tablosu Yorumlama ve Frekans Tablosu Nasıl Yorumlanır?

Tablo incelendiğinde katılımcılara sosyal medya kullanım sıklığının sorulduğu görülmektedir. 1000 katılımcılının olduğu bu ankette 5’li likert kullanılmıştır. Bu doğrultuda katılımcılardan 1-2-3-4-5 seçeneklerinden birisinin işaretlemesi istenmiştir. 1 en olumsuz ifadeyi temsil ederken 5 en olumlu ifadeyi ifade etmektedir. Frekans tablosu aracılığıyla ulaştığımız bir değer olan Mean (Ortalama) sayesinde verilen cevapların ortalamasının 4,61 olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda katılımcıların sosyal medya kullanımı sıklığının  yoğun olduğu görülmektedir.

SPSS Betimsel Analiz ve Frekans tablosu yorumlama hakkında ücretsiz detaylı bilgi almak için veya ücretli danışmanlık hizmetlerimiz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Sizlere Sunduğumuz En Temel Analizler

 • Frekans Analizi
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Çapraz Tablo
 • Grafikler
 • Geçerlilik Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Faktör Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Basit Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
 • Bağımsız T testi
 • Mann Whitney U Testi
 • Mc Nemar Testi
 • Mood Medyan Testi
 • Kendall W Testi
 • Wilcoxon T Testi
 • Friedman Testi
 • Cochran Q Testi
 • İşaret Testi
 • Kolmogorov-Smirnov Testi
 • Anova
 • Aracılık Etkisi
 • Pearson Ki-Kare Analizi

SPSS Analiz Ücretleri ve SPSS Danışmanlık

SPSS Analiz Ücretleri ve SPSS Danışmanlık konusunda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SPSS konusunda kendinizi geliştirmek isterseniz birçok video kanalı ve kitap üzerinden geliştirebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir