SPSS Analiz Ücretleri ve SPSS Danışmanlık

SPSS Analiz Ücretleri ve SPSS Danışmanlık

Spssanalizlerim.com olarak anket verilerinizin girilmesi, ölçek geliştirme, anket soru formu oluşturma, spss veri analizleri konularında en uygun fiyat garantisiyle hizmet vermekteyiz. SPSS analiz ücretleri ve SPSS danışmanlık konusunda destek almak için bizimle ücretsiz bir şekilde iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

SPSS danışmanlık faaliyetlerimiz Ücretsizdir. İletişim Formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SPSS analizi, SPSS veri girişi, soru formu oluşturma ve ölçek geliştirme gibi konularda ise en uygun fiyat garantisini sunmaktayız.

Sizlere sunabileceğimiz Hizmetler Nelerdir?

*Yüksek lisans ve doktora tez ve her türlü akademik çalışma için anket hazırlanır.

*Anketlerin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılır. Açımlayıcı veya doğrulayıcı faktör analizlerinin çıktıları tablo ve grafik halinde gösterilir.

*Tıbbi istatistik, Ekonometrik analizler (Ewievs), anket değerlendirme, spss istatistik (ölçek geliştirme, yapısal eşitlik modeli, yol analizi (path) t testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon) yapılır.

*Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yöntem ve bulgular oluşturulur.

*Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projelerine destek olunur.

*Hipotez, problem cümlesi, alt problemleri oluşturulur.

*Örneklem sayısı/büyüklüğü hesaplanır.

*Veri girişi (anketlerin bilgisayara girişi) yapılır.

*Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü yapılır.

*İNTİHAL ORANI DÜŞÜRME yapılır.

*Parametrik sınamalar, hangi yöntemin kullanılacağını belirleme (normal dağılım, homojenlik, eşvaryanslılık vb.) işleri yapılır.

*Akademik çalışmalarda SPSS analizi, anket analizi, veri analizi, tez analizi yapılır.

*Güvenirlik, geçerlik testleri (Cronbach, test-tekrar test, temel bileşenler analizi, madde-toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör (AFA) / doğrulayıcı faktör (DFA) yapılır.

*SPSS Anova analizi, SPSS Kovaryans (Ancova) analizi, SPSS betimsel analiz yapılır.

Sizlere Sunduğumuz En Temel Analizler

 • Frekans Analizi
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Çapraz Tablo
 • Grafikler
 • Geçerlilik Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Faktör Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Basit Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
 • Bağımsız T testi
 • Mann Whitney U Testi
 • Mc Nemar Testi
 • Mood Medyan Testi
 • Kendall W Testi
 • Wilcoxon T Testi
 • Friedman Testi
 • Cochran Q Testi
 • İşaret Testi
 • Kolmogorov-Smirnov Testi
 • Anova
 • Aracılık Etkisi
 • Pearson Ki-Kare Analizi

SPSS Analiz Ücretleri ve SPSS Danışmanlık

SPSS Analiz Ücretleri ve SPSS Danışmanlık konusunda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SPSS konusunda kendinizi geliştirmek isterseniz birçok video kanalı ve kitap üzerinden geliştirebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir