Parametrik Testler ve Nonparametrik Testler

Yapmış olduğunuz araştırma sonucunda SPSS analizinizi yapmaya başladığınız da öncelikle geçerlilik-güvenirlilik testi ve faktör analizi gibi testleri yapmanız gerekmektedir. Parametrik Testler ve Non Parametrik testler arasında nasıl bir fark olduğuna baktığımızda;

Parametrik Testlerin, örneklemin alındığı evren hakkında genel varsayımlar yapabildiği görülmektedir.

Non Parametrik Testlerin, evrenin dağılımı hakkında varsayımlarda bulunmadığı görülmektedir. Özellikle örneklem sayınız yeteri kadar fazla olmadığında veya veriler parametrik testlerin önermelerini karşılamadığında non parametrik testlerin uygulanması gerekmektedir.

AmaçParametrik Testler Non Parametrik Testler
Bir grubun teorik bir değerle kıyasıOne sample t testWilcoxon test
Bağımsız iki grubun kıyasıUnpaired t testMann-Whitney U test
Eşleştirilmiş kıyasPaired t testWilcoxon test
Üç yada daha fazla grubun kıyası (ilişkisiz)One way ANOVAKruskal-Wallis H test
Üç yada daha fazla grubun kıyası (ilişkili)Repeated-measures ANOVAFriedman test
İki değişken arasındaki ilişkiPearson correlationSpearman correlation
Bir Ölçümün değerini tahminlemeSimple linear regressionNon parametrik regression

Anket verileriniz normal dağılım gösteriyorsa ve eşit aralıklı ölçek düzeyindeyse parametrik testleri tercih etmelisiniz. Ancak, verileriniz normal dağılım göstermiyorsa ve sınıflama-sıralama ölçeğindeyse parametrik olmayan testler(Non parametrik testler) uygulanmalıdır.

Parametrik testler ve non parametrik testler karşılaştırıldığında, parametrik testlerin daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Bu durumun ise birçok sebebi bulunmaktadır. Özellikle parametrik testlerin daha fazla istatistiksel güce sahip olduğu görülmektedir. Ancak parametrik testlerin tercih edilmesi için normal bir dağılım göstermelidir ki evreni temsil etme gücü olduğu görülsün.

Parametrik Testlerin Avantajları Nelerdir ?

  • İstatistiksel gücü daha fazladır.
  • Daha gelişmiş tablolar elde edilebilir.
  • Kullanmış olduğunuz veriler üst düzeyde bilgi sağlar.

Non parametrik testlerin (Parametrik olmayan testler) Avantajları Nelerdir?

  • Hesaplanması daha kolaydır.
  • Doğru bir şekilde uygulandığında parametrik testlerle aynı sonuçları verir
  • Birçok veri düzeyinde kullanma imkanına sahip olursunuz.

Uygulayacağınız test grubunu seçtikten sonra spps programı aracılığıyla veri analizinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Daha sonrasında uyguladığınız teste göre spss tablo yorumlama aşamasına geçebilirsiniz.

spssanalizlerim.com olarak makale danışmanlığı, tez-proje danışmanlığı, spss analizi, anket formu oluşturma gibi birçok hizmeti sizlere vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi alarak spssanalizlerim.com web sitesi üzerinden teklif almak istiyorsanız tıklayınız.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir