Nitel Araştırma Yöntemleri ve Nicel Araştırma Yöntemleri Arasındaki Farklar

Nitel Ve Nicel Araştırmalar Arasındaki Farklar Nelerdir

Nitel araştırma yöntemleri ve Nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar incelendiğinde birçok önemli farklılığın olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmaların konusuna, amacına ve sorunsalına en uygun araştırma yönteminin seçimi çalışmanın geçerliliğini ve güvenirliliğini arttırmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklara odaklanan bu yazıda çalışmanıza öncelik edecek birçok bilgiye ulaşabileceksiniz. Nitel araştırma yöntemleri ve nicel araştırma yöntemleri çalışmanızın konusunu amacını ve sorunsalını belirledikten sonra başvuracağınız önemli bir adımdır.

Nicel araştırma yöntemleri incelendiğinde olaylar arasındaki ilişkilerin tanımlanması için sayısal verilerin kullanıldığı görülmektedir. Nitel araştırmalarda ise insan davranış ve deneyimlerini tanımlamak amacıyla sözcüklerin veri olarak kullanıldığı görülmektedir.

Nicel Araştırma Nedir?

Nicel araştırma, vaka ve olayları objektif bir hale getirerek, gözlemlenebilir, ölçüleblir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan araştırma şeklidir. Nicel araştırma yöntemleri ile birlikte “ne kadar?  Ne miktarda? Ne kadar sık?  Ne kadar yaygın?” gibi,  soruların cevapları aranmaktadır. Gözlem ve ölçmeye dayalı olan nicel araştırma yöntemleri byoloji, fizik, kimya, mühendislik ve sosyal bilimler gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.

Nitel Araştırma Nedir?

Nitel araştırma, gözlem, görüşme, mülakat ve doküman analiz gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı bir araştırma şeklidir. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve sosyal bilim alanlarında sıksa kullanılmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri ile “Niçin?  Nasıl?  Ne şekilde?” sorularına cevap aranır.

Nicel Araştırmada Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

  • Deneysel Model
  • Betimsel Model
  • Bağıntısal Model
  • Nedensel-Karşılaştırma Modeli
  • Tarihsel Yöntem

Nitel Araştırma Yöntemlerinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

  • Fenomenoloji
  • Etnografi
  • Gömülü Teori
  • Örnek Olay

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Çalışmanız kapsamında beliryeceğiniz araştırma yöntemleri konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Spss ücretleri, spss analiz ücretleri, spss tablo yorumlama, spss analizi ve sonuçların yorumlanması, veri girişi ücretleri ve spss ödev yaptırma gibi konularda spssanalizlerim.com adresinden destek alabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir