Nicel Araştırma Nasıl Yapılır? Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Nicel Araştırma Nasıl Yapılır Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir

Nicel Araştırma Yöntemi

Nicel Araştırma Nasıl Yapılır? ve Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir ? düşüncesinden yola çıkarak hazırlanan bu blog yazısını keyifle okuyacağınız bir gün olsun.

Olayları ve olguları nesnel bir şekilde gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal bir şekilde sonuçları ortaya koyulabilen bir araştırma türüne nicel araştırma yöntemi denilmektedir.

Nicel Araştırma Yönteminde Temel Amaç

Toplumda yaşayan bireylerin ve toplumların davranış şekillerini gözlem, deney, anket veya test yoluyla ölçmek ve yapılan ölçümleri sayısal verilerle açıklamak nicel araştırma yönteminin temel amacını oluşturmaktadır.

Nicel Araştırma Modelleri Nelerdir?

Nicel araştırmalarda kullanılan temel yöntem ve modeller incelendiğinde 5 temel model karşımıza çıkmaktadır.

Niceliksel Araştırma Modelleri:

 •  Deneysel Model
 •  Betimsel Model
 •  Bağıntısal Model
 •  Nedensel-Karşılaştırma Modeli
 •  Tarihsel Yöntem

1. Deneysel Model: İki ya da daha fazla grup üzerinde yapılan uygulamaların, belli değişkenler açısından etkilerinin farklılaşma boyutu incelenir.

2. Bağıntısal Model: İki ya da daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla bu nicel araştırma modeli kullanılır.

3. Nedensel-Karşılaştırma Modeli: Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları birbiriyle karşılaştırmanın amaçlandığı bu model nicel araştırma yönteminde önemli bir yer tutmaktadır.

4. Tarihsel Model: Geçmişteki bir olayın durumu ve bu olayın mevcut durumu üzerindeki etkilerinin incelenmesi olarak adlandırılan bu modelde nicel araştırma yöntemlerinde sıkça kullanılmaktadır.

Genel olarak nicel araştırma yöntemleri incelendiğinde avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Nicel Araştırma Yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları incelendiğinde aşağıdaki gibi belli başlı maddeler elde edebilmekteyiz.

Nicel Araştırma Nasıl Yapılır? ve Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir ? gibi konulardaki temel bilgileri sizlere sunduktan sonra nicel araştırmanın avantajları ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Nicel Araştırmanın Avantajları:

 •  Genelleştirilebilir sonuçlar üretilir.
 •  Farklı gruplar arasında farklılaştırma yapabilir.
 •  Kuramların doğruluk derecesi tespit edilir.
 •  Belirli bir yapı içindeki ilişkilerin incelenmesine yarar.

Sınırlılıkları:

 •  Mükemmel örneklem almak güçtür.
 •  Yeteri sayıda veri toplamak güçtür.
 •  Mükemmel ölçüm şartları her zaman sağlanamaz.
 •  Ölçme aracı önyargı da yansıtır.
 •  Model dışındaki veriler ile ilgilenmez.

Bu konudaki daha detaylı bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yazmış olduğunuz bilimsel makalelerinizde, tezsiz yüksek lisans proje çalışmanızda, tezinizde veya yapmış olduğunuz ödevlerinizde nicel araştırma yöntemi kullandıysanız; yapmış olduğunuz çalışmanın analizleri konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz. SPSS analizi konusunda bilgi veya teklif almak için bizimle iletişime geçerek SPSS analiziniz hakkında detaylı teklif alabilirsiniz. Bu kapsamda SPSS tablo yorumlama, Faktör Analizi SPSS, geçerlilik güvenirlilik testi, Spss Mann Whitney U testi, Spss Kruskal Wallis H testi, SPSS korelasyon analizi, Spss One Way Anova Testi, SPSS T Testi, SPSS veri girişi ve daha birçok analizde sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız. Bu konulardaki detaylı bilgiler için blogumuzu ziyaret edebilirsiniz.

spssanalizlerim.com adresinden SPSS tablo yorumlama, SPSS analiz, SPSS veri girişi ve anket soru formu konusunda destek almak için linke tıklayınız!

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir