Hipotez Nedir ve Hipotez Nasıl Kurulur

hipotez nedir ve hipotez nasıl kurulur

Hipotez nedir ve hipotez nasıl kurulur gibi detaylı bilgilere bu yazıda ulaşabileceksiniz. Hipotez Nedir?: Bilimsel yöntemler dahilinde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Bilimsel bir ifadenin hipotez kabul edilebilmesi için test edilebilir olması gerekir.

Deney ve testler sonucunda “sürekli olarak” varsayılan sonucu veren hipotezler “teori (kuram)” statüsünü alırlar. Başlıca anlamıyla hipotez nedir? sorusunu açıklayacak olursak, hipotez bir araştırma probleminin çözümü için doğruluğu kabul edilmemiş ifadelerdir. Birçok bilimsel çalışma için araştırma problemi doğrultusunda hipotezler kurulur ve araştırma bulguları kurulan hipotezler doğrultusunda planlanır.

H0 ve H1 Hipotezleri Nelerdir?

Bilimsel bir araştırmada hipotezler araştırmanın ölçüm amaçları dikkate alınarak ve araştırma problemini göz önünde bulundurularak kurulur. Bilimsel araştırmalarda iki tür hipotez bulunmaktadır. Bu hipotezlerden ilki Sıfır (H0) hipotezidir. H0 hipotezi her iki grup arasında herhangi bir farklılığın olmadığını ortaya koyan hipotezdir. Bu hipoteze bir örnek verecek olursak:

Öğrencilerin Cinsiyetleri ile başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır şeklinde bir örnek verebiliriz.

Bilimsel araştırmalarda test edilebilen diğer bir hipotez ise alternatif hipotezdir. Alternatif hipotez ise sıfır hipotezine alternatif olarak kurulur ve her iki grup veya gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğunu ifade eder. Bu hipoteze bir örnek verecek olursak:

Öğrencilerin cinsiyetleri ile başarı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Hipotez Türleri Nelerdir?

Basit hipotez

İki değişken arasında birinin bağımlı değişken veya neden olduğu ve diğerinin bağımlı değişkene veya etkiye sahip olduğu hipotezidir. “Sigara kansere yol açar” bir basit hipotez örneğidir.

Karmaşık hipotez

Birden fazla bağımsız değişken içeren hipotezdir. “Sigara ve alkol kanser ve akciğer hastalıklarına yol açar” hipotezi karmaşık bir hipotezdir.

Boş hipotez

Çalışma hipotezinin olumlu ifadesine aykırıdır. Boş hipoteze göre bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında bir ilişki yoktur. ‘HO’ ile gösterilir.

Alternatif hipotez

Öncelikle birçok hipotez seçilir; aralarında daha uygulanabilir ve en verimli hipotez seçilir. Bu hipotez türü daha önce formüle edilmiş hipotezdeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. “HI” ile gösterilir.

Mantıksal hipotez

Sadece mantık ilkelerini içeren hipotezdir.

İstatistiksel hipotez

İstatistiksel olarak doğrulanabilecek bir hipotez istatistiksel hipotez olarak adlandırılır. Doğru veya yanlış kavramları yerine sonuç istatistiksel veriye bağlanır.

SPSS analizleri, Spss analizi yaptırma, araştırma formu oluşturma ve akademik danışmanlık gibi birçok hizmetimiz hakkında bilgi almak için linke tıklayınız.

Hipotez Nedir ve Hipotez Nasıl Kurulur sorularına verdiğimiz cevaplar hakkında merak ettiklerinizi bizlere sorabilirsiniz. Spss analizleri konusunda uzman ekibimizle birlikte sizlere en uygun fiyatı vererek destek olmaktan mutluluk duyarız.

Daha detaylı bilgiler için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Link 1

Link 2

Link 3

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir