Araştırmada Temel Kavramlar ve SPSS Veri Analizi

Araştırmacılar, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve akademisyenler yaptıkları araştırmalarda birçok tanım kullanmaktadır. Bu tanımlar ışında ise çalışmalarını yönlendiren araştırmacılar örneklem değerlerinden evrenin genel yapısı hakkında sonuçlara ulaşmaktadırlar. Örneklemin doğru seçimi spss veri analizinizin yapımında da size önemli bir destek sağlayacaktır.

Araştırmada temel kavramları incelediğimizde;

Araştırma Evreni

Bir bütünü ifade eder ve belirli bir özelliğe sahip olan tüm kişi veya nesnelerden oluşur. Araştırmadaki temel amaç evren hakkında bilgi toplamaktır bu doğrultuda evren üzerinden toplanan bilgiler ışığında verilerin analizi ile elde edilen sonuçların doğrulanacağı gruptur. Bu konudaki daha detaylı bir çalışma için linke tıklayınız.

Örneklem

Evren üzerinden seçilen ve evrenin sınırlı bir parçası olan kısımdır. Evrenden belli yöntemlerle seçilen gözlemlerin bir alt grubu olan örneklem de birçok örneklem yöntemi bulunmaktadır. Doğru seçilen örneklemin evreni temsil etme gücü bulunmaktadır.

Örnekleme Yöntemleri,

Seçkisiz Örnekleme ve seçkisiz olmayan örnekleme olmak üzere temelde ikiye ayrılmaktadır.

  1. Seçkisiz Örnekleme
  • Basit seçkisiz örnekleme
  • tabakalı örnekleme

2. Seçkisiz olmayan örnekleme

  • Sistematik örnekleme
  • Amaçsal örnekleme
  • Uygun örnekleme

Örnekleme türleri hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız!

Değişken

Ölçmeyi planladığınız olgular arasında en az iki farklı değer alabilen durumdur. Değişkenler bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler olmak üzere ikiye ayrılır.

Bağımsız değişkenler incelendiğinde, araştırma problemini etkileyen değişmeyen çevre ve kişilerin özellikleridir.

Bağımlı değişkenler incelendiğinde, bağımsız değişkenin etkisinin araştırıldığı ve ona göre değişen özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma soruları bir bağımlı değişken ve bir tane de bağımsız değişken içerir.

Sigara kullanımı (bağımsız değişken) ile KOAH (bağımlı değişken) arasında anlamlı ilişki var mıdır? sorunsalı bağımlı değişken ve bağımsız değişkene örnek olarak gösterilebilmektedir.

Spss veri analizi aşamasına geldiğinizde değişkenleriniz doğrultusunda veri analizinizi gerçekleştireceksiniz.

Güvenirlilik

Çalışmanızın geçerliliğinin ve güvenirliliğinin ölçülmesi yapılan araştırma açısından önem arz etmektedir. Yapmış olduğunuz anket çalışmasında nihai sonuca ulaştığınızda ve verilerinizi spss analizi için spss 22 programına girdiğinizde ilk önce bakmanız gerekenler arasında geçerlilik ve güvenirlilik testi yer alacaktır. Geçerlilik, yapılmış olan ölçümlerin sadece ölçmek istenilen özellikleri ölçmesi durumudur.

Varsayım

Varsayım kavramı incelendiğinde, var olduğu düşünülen veya kabul edilen anlamını taşımaktadır. Özellikle araştırma problemlerinin varsayımlardan ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak varsayım kavramı kesinliği kanıtlamamış verilerden hareketle ileri sürülen geçici yargıya verilen isimdir.

Spss analizinizi oluşturduğunuz sırada yukarıda bahsedilen birçok kavramdan faydalanılması gerekecektir. Özellikle yapmış olduğunuz çalışmanızın alt yapısını oluştururken veya oluşturduktan sonra herhangi bir problemle karşılamanız durumunda spssanalizlerim.com adresinde destek alabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra spss veri analizi, varyans analizi, frekans analizi, veri kümesi, anket formu oluşturma, proje yazımı konusunda destek, spss analizi, makale çalışmalarınızın düzenlenmesinde ve turnitin raporları konusunda destek almak için bizimle iletişime geçin.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir