Araştırmada Örneklem ve Spss Veri Analizi

örneklem türleri

Yaptığınız araştırmada seçeceğiniz örnek, bir kütleden elde edilen veriler doğrultusunda evren hakkında genelleme yapma olasılığına dayanmaktadır. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken durum, örnek kütlenin büyümesiyle birlikte evren hakkında daha doğru genellemeler yapılabileceğidir. Spss veri analizinizi yaptığınız esnada örnekleminiz ne kadar fazla olursa daha doğru genelleme yapma ihtimalinizde o kadar çok olacaktır. Araştırmada örneklem türleri hakkında birçok detaylı bilgiyi bu yazı kapsamında bulabilirsiniz.

Örnekleme türleri incelendiğinde olasılıklı örnekleme ve olasılıklı olmayan örnekleme olmak üzere 2 başlık halinde toplandığını görebilmekteyiz.

Olasılıklı örnekleme, evreni oluşturan herkese eşit seçebilme imkanı verildiği bir örnekleme türüdür.

Olasılıklı olmayan örneklem, evreni temsil etmesi amacıyla seçilen örneğe girecek birimler tesadüfi olarak seçilmez.

Olasılıklı Örneklem ve Olasılıklı Olmayan Örneklemlerin altında yer alan örneklem türleri incelendiğinde aşağıdaki gibi bir örneklem tablosu karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada örneklem türleri hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki açıklamaları okuyabilirsiniz.

Olasılıklı örnekleme türleri;

  • Basit tesadüfi örnekleme,
  • Sistematik örnekleme,
  • Tabakalı örnekleme
  • Küme örnekleme

Olasılıklı olmayan örnekleme türleri;

  • Gelişigüzel örnekleme,
  • Kota örneklemesi,
  • Amaçlı örnekleme
  • Kartopu örneklemesi

Basit tesadüfi örnekleme. Basit tesadüfi örneklemede evreni oluşturan bütün elemanların örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır.

Sistematik örnekleme. Sistematik örnekleme incelendiğinde genellikle basit tesadüfi örneklemeye ihtiyaç duyulduğunda başvurulduğu görülmektedir. Bu yöntemde örnekleme alınacak elemanların sayısı önceden belirlenmelidir. Buna göre, örneklemdeki eleman sayısının evrendeki eleman sayısına oranı (k) hesaplanır. Daha sonra evrendeki elemanlar sıraya dizilir ve bu orana göre sıra numarası verilir. Verilen sıra numarasına göre başlangıçtan itibaren her 1/k’ nıncı eleman örnekleme alınır.

Tabakalı örnekleme

 Tabakalı örnekleme, sınırları belirlenmiş bir evrende alt tabakalar veya alt birim gruplarının var olduğu durumlarda kullanılır. Tabakalı örneklemede önemli olan, evren içindeki alt tabakaların varlığından yola çıkarak evren üzerinde çalışmaktır.

Küme örnekleme

Kümelere göre örnekleme yönteminde evren küme adı verilen gruplara ayrılmaktadır ve her küme bir örnekleme birimi olarak tanımlanır. Tesadüfi olarak seçilen kümeler bir araya getirilerek örneklem oluşturulurmaktadır.

Gelişigüzel örnekleme

Bu tür örnekleme, araştırmacının saptanan örneklem büyüklüğüne göre herhangi bir şekilde evrenin bir parçasını seçmesiyle oluşmaktadır. Herhangi bir fakülteye gidip saptanacak sayıda rastlanan öğrenciyi örnekleme alma gelişigüzel örnekleme arasında gösterilebilir.

Kota örnekleme

Kota örneklemede sınırlı bir evren, araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacının öngördüğü belirli değişkenlere göre sınıflandırılır. Bu değişkenler yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, hastalık olabileceği gibi, etnik köken, kırsal ve kentsel değişkenler de olabilir.

Amaçlı örnekleme

Bu örneklemenin temeli, araştırmanın amaçları doğrultusunda bir evrenin temsilci bir örneği yerine, amaçlı olarak bir ya da birkaç alt kesimini örnek olarak almaktır.

Kartopu örnekleme

Kartopu örneklemede öncelikle evrene ait birimlerden birisi ile temas kurulur. Temas kurulan birimin yardımıyla ikinci birime, ikinci birimin yardımıyla üçüncü birime gidilir. Bu şekilde, sanki bir kartopunun büyümesi gibi örneklem büyüklüğü genişler.

Örneklem seçimi ile ilgili daha detaylı bilgiler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Anket formu oluşturma, anket sonuçlarınızın spss 22 programı ile analizi ve spss veri girişi gibi konularda destek almak için linke tıklayınız!

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir